Układ zębów

Układ zębów

Ząb System wszystkich formach jest czymś naprawdę możliwe. Od ponad 40 lat jesteśmy świadkami rozwoju systemów, które początkowo jest czasami nazywany trochę dynamitu, aby usunąć ząb, za pomocą różnych systemów bardziej lub mniej rozwiniętych do nowoczesnych systemów, które można łatwo zmienić za pomocą prostego twist i szerokiej gamie konfiguracji zębów dostosowane do różnych celów. Najczęstszym system na rynku szwedzkim jest CAT System J, ale przy dzisiejszych wysokich wymagań w zakresie maszyn i urządzeń, jak przejście do bardziej zaawansowanych i bardziej kompletny system StarMet. Więcej informacji na temat różnych programów dostępnych w ramach poszczególnych działów.